Free talk for Dark skies week, 6:30 pm,15th February, The life cycle of stars

This event is part of Dark Sky Week Wales.

Mae’r ddigwyddiad hwn yn rhan o wythnos Awyr Dywyll Cymru

On the 15th February at 6:30pm Nick Busby will be giving an online talk on the life cycle of stars as can be seen in the sky at this time of year.

For further details and to sign-up (it’s free!) please follow the following link to eventbright.

https://www.eventbrite.co.uk/e/cylch-bywyd-y-ser-the-life-cycle-of-stars-nick-busby-tickets-813860768467?aff=oddtdtcreator

Learn how stars form, shine and die and how you can see this in the sky yourself.

This online presentation will focus on the Orion Nebular and constellation of Taurus where you are able to see examples of newly formed stars and those which are nearing the end of life and dying.

Nick Busby will take you through this using Stellarium and help you to locate the nebulae and constellations which you will be able to see for yourself in the sky at night.

Questions will be welcome at the end of the session.

Dysgwch sut mae sêr yn ffurfio, yn disgleirio ac yn marw a sut gallwch chi weld hyn yn yr awyr eich hun.

Bydd y cyflwyniad ar-lein hwn yn canolbwyntio ar y Nebular Orion a chlytser Taurus lle gallwch weld enghreifftiau o sêr newydd eu ffurfio a’r rhai sy’n agosáu at ddiwedd oes ac yn marw.

Bydd Nick Busby yn mynd â chi drwy hyn gan ddefnyddio Stellarium ac yn eich helpu i ddod o hyd i’r niwl a’r cytser y byddwch chi’n gallu eu gweld drosoch eich hun yn yr awyr gyda’r nos.

Bydd cyfle i ateb westiynau ar ddiwedd y sesiwn.

Mae hen yn ddigwyddiad am ddim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *